การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในศตวรรษที่ 21 | การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในศตวรรษที่ 21


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 หมู่ที่ 1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

READ  วิธีลบบัตรเครดิตออกจากเฟสบุ๊ค ล่าสุดปี2020 | Delete credit card from facebook update 2020 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ลบบัญชีเฟสถาวร ในโทรศัพท์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในศตวรรษที่ 21

ทักษะในศตวรรษที่ 21


ทักษะในศตวรรษที่ 21

ความรู้สำหรับครูในศตวรรษที่21


ความรู้สำหรับครูในศตวรรษที่21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ19 เป็นอย่างมาก มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดล้อม การศึกษาจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเหล่านี้ ดังนั้นทักษะแห่งอนาคตใหม่ หรือ 21st century skills จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3 ด้าน คือ
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning skill and Innovation)
2. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life skill and career skill)
3. ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี (Information and Technology skill)
ขอบคุณมูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์ สำหรับข้อมูลดีๆ

READ  Cara Update Internet Explorer 8 ke Internet Explorer 11 | ดาวโหลดอินเตอร์เน็ตexplorer
READ  ขงเบ้งเกษตร : สตรอเบอร์รี่ในโรงเรือน | การ ปลูก สต รอ เบ อ รี่ ไร้ ดิน

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21


การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment