GENERAL KNOWLEDGE

การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของสัตว์ | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของสัตว์ หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

ชีววิทยา 5 ม.6 การสืบพันธุ์ของสัตว์ (การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ)


การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ แต่ใช้เซลล์ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพิ่มจำนวน โดยสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ

ชีววิทยา 5 ม.6 การสืบพันธุ์ของสัตว์ (การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ)

การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของสัตว์


การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของสัตว์ ป.5

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์


การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์

การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ตอนที่ 2 วิทยาศาสตร์ ม.1


บทเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ วิชาวิทยาศาสตร์

การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ตอนที่ 2 วิทยาศาสตร์ ม.1

การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ตอนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ม.1


บทเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1

การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ตอนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ม.1

การสืบพันธุ์ของพืชดอก


การสืบพันธุ์ของพืชดอก มี 4 ขั้นตอนหลักคือ
1.การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
2.การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
3.การถ่ายเรณู (pollination)
4.การปฏิสนธิคู่ (double fertilization)

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

13.2 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช


เล่ม : ชีววิทยา เพิ่มเติม ม.46 เล่ม3
บท : การสืบพันธ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต

Playlist : https://www.youtube.com/playlist?list=PLrEFzH81p36jH65VYhsjZGNeMbsjVUGtn

13.2 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกและการขยายพันธุ์พืช

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและระบบสืบพันธุ์ วิทยาศาสตร์ ม.46 (ชีววิทยา)


จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกลไกที่ทำให้การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศให้ลูกหลานที่มีสมบัติแตกต่างจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ อธิบายได้ว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศในสัตว์ต้องมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยใช้การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ซึ่งทำให้เกิดการลดจำนวนชุดของโครโมโซม และเกิดความแปรผันทางพันธุกรรม อธิบายกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในสัตว์ทั้งเพศผู้และเมีย ซึ่งเกิดขึ้นในอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ (gonad) ได้แก่อัณฑะ (testis) ในเพศผู้และรังไข่ (ovary) ในเพศเมีย และอธิบายได้ว่าเซลล์สืบพันธุ์ที่ผลิตได้จะถูกนำไปยังแหล่งที่จะเกิดการปฏิสนธิโดยเคลื่อนมาตามท่อในระบบสืบพันธุ์ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย

จัดทำโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สัตยาลัย
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและระบบสืบพันธุ์ วิทยาศาสตร์ ม.46 (ชีววิทยา)

การสืบพันธุ์ของไฮดรา


มาแล้วค่ะ วิดีทัศน์ ใช้ประกอบการสอนได้เลยนะคะ

การสืบพันธุ์ของไฮดรา

การสืบพันธุ์ของสัตว์ (ชีววิทยา ม. 6 เล่ม 5 บทที่ 21)


เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธุืแบบอาศัยเพศในสัตว์

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สสวท. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://proj14.ipst.ac.th/

การสืบพันธุ์ของสัตว์ (ชีววิทยา ม. 6 เล่ม 5 บทที่ 21)

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ.

การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของสัตว์

คุณสามารถค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากเราได้ที่นี่: ที่นี่.

https://acerthailnd.com หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

[vid_tags]

#การสบพนธแบบไมอาศยเพศของสตว

การสืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศของสัตว์

See also  ติดตั้งPhotoshop CS3 | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด - Marketingtangtruong.com

Gianni Towne

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Gianni Towne ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์นี้ฉันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button