คำถามสำคัญของการศึกษาใน ‘ศตวรรษที่ 21’ | บทความ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คำถามสำคัญของการศึกษาใน ‘ศตวรรษที่ 21’


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทหลักในการผลิตคนเข้าตลาดแรงงานหรือไม่?
เช่นนั้นแล้วเราควรยุบคณะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานปัจจุบันหรือไม่?
การที่หลายองค์กรหันมาใช้วิธีการเปิดสถาบันการศึกษาของตัวเองเพื่อนำเข้าทรัพยากรบุคคลตั้งแต่ต้นน้ำส่งผลต่อวงการการศึกษาไทยอย่างไร?
อะไรคือทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21
คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด จะชวนเรามาตั้งคำถามสำคัญเหล่านี้

READ  35 #คำพูด#คำคม #สร้างแรงบันดาลใจ และกำลังใจให้ตัวเรา (พลังบวก) | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ คําคมคนรอ

คำถามสำคัญของการศึกษาใน 'ศตวรรษที่ 21'

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในศตวรรษที่ 21


วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 หมู่ที่ 1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในศตวรรษที่ 21

ทักษะในศตวรรษที่ 21


ทักษะในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ19 เป็นอย่างมาก มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดล้อม การศึกษาจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเหล่านี้ ดังนั้นทักษะแห่งอนาคตใหม่ หรือ 21st century skills จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 3 ด้าน คือ
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning skill and Innovation)
2. ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ (Life skill and career skill)
3. ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี (Information and Technology skill)
ขอบคุณมูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์ สำหรับข้อมูลดีๆ

READ  ออกแบบแบนเนอร์ Google New Site ขนาดเท่าไรถึงจะพอดีเป๊ะ | ขนาด banner facebook
READ  แอป"Line"วิธีตั้งเสียงเพลงรอสาย เสียงเพลงเรียกเข้า | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ วิธีเปลี่ยนเสียงไลน์

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 (MAGICS)


ความหมาย คุณลักษณะ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา บนพื้นฐานของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (MAGICS)
“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 (MAGICS)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment