คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ | แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

READ  สอนแชร์คลิปจาก Youtube ลงสตอรี่Facebook | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ดู คลิป ใน เฟส

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

เพลง ค่านิยม 12 ประการ พร้อมเนื้อร้อง


บทเพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
คำร้อง โดย พันเอก สมศักดิ์ เตียสุวรรณ
ทำนอง/เรียบเรียงเสียงประสาน โดย ร้อยเอก สุระชัย ถวิลไพร
ขับร้อง โดย นางสาว กฤติญา สาริกา
จัดทำโดย กองดุริยางค์ทหารบก
หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฏหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

READ  วิธีเพิ่ม Brushes + เว็บโหลด Brushes ฟรี | Photoshop | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ โหลด บรัช photoshop
READ  สเตตัสถืกถิ่ม.. | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ คอร์ดเพลง สเตตัสของคนถืกถิ่ม

เพลง ค่านิยม 12 ประการ พร้อมเนื้อร้อง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน


ประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
ประเมินค่านิยม 123 ประการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราห์และเขียนสื่อความ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลิงค์โปรแกรม https://drive.google.com/file/d/1whlni3qcsqLppsTq08OUCj8LTGJGNZ25/view?usp=sharing
ลิงค์โปรแกรมปพ.5 รวมวิชาประถม https://youtu.be/pz6ZXfNDU5k
ลิงค์โปรแกรม ปลดล็อกปพ.5 https://youtu.be/t63wqDHTaW4
ลิงค์โปรแกรม ปพ.5 รายวิชา รายเทอม https://youtu.be/rM_jig4wrw

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน

การรับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองข้าง⚽️ อนุบาล 2❤️


ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายระดับชั้นอนุบาล 2 อนุบาลบ้านห้วยกะปิ

การรับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสองข้าง⚽️ อนุบาล 2❤️

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment