GENERAL KNOWLEDGE

วิทยาศาสตร์ ป.4 : ส่วนประกอบของพืช | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม วิทยาศาสตร์ ป.4 : ส่วนประกอบของพืช หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

ส่วนประกอบของพืช


ส่วนประกอบของพืช

หน้าที่และส่วนประกอบของราก สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.4


สื่อการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง หน้าที่ และส่วนประกอบของราก

ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน
webpage : http://www.kruao.com (ครูโอ๋)
fanpage : https://goo.gl/O22C3X
google+ : https://goo.gl/OBu7ia
youtube : https://goo.gl/bZlYwE
พบสื่อการเรียนการสอนมากมายที่
ฝากติดตามเพจ/channel ด้วยครับ

สื่อการเรียนรู้ การสอนชุดนี้ ถูกนำไปใช้ใน การเรียนการสอนให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ท่านอาจเห็น สื่อที่ครูโอ๋ นำมาเผยแพร่นี้ ผ่านทาง การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อนำมาช่วยในการ สอนนักเรียนให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยในการอธิบาย ทำให้ผู้สอน หรือครูง่ายในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น สื่อนี้อาจไม่ได้ดี 100% หรือดีที่สุด แต่หากมีผู้สนับสนุน นักเรียน ให้ลูกหลานท่าน ดูไปด้วย ท่านก็ช่วยเพิ่มเติมความรู้ไปด้วย จะเป็นประโยชน์ต่อตัวบุตรหลานของท่านอย่างมาก ท่านอาจไม่ต้องให้ดูเยอะ ให้ดูวันละ 1 คลิป 1 วีดีโอ ก็ยังดีกว่าไม่ได้ดู เพิ่มเติมเลย

ในมุมมองของครูนั้น หากบางจุด สอนยาก หรืออธิบายยาก ท่านลองมาหาใน ครูโอ๋ แชนแนล ดูว่ามีวีดีโอไหน ที่ช่วยให้ท่านนำไปใช้ สอนได้ง่ายขึ้น ท่านอาจไม่ต้องเปิดทั้งวีดีโอ แต่เลือกส่วนที่สำคัญ ที่จะสานต่อการสอนของท่านให้ตรงเป้าหมาย ตรงตามตัวชี้วัด ของท่าน ทำให้ท่านสอนนักเรียนได้ง่ายขึ้น นักเรียนเห็นภาพการ์ตูน ภาพตัวอย่าง ก็เข้าใจมากขึ้น

สื่อการสอนนี้นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่และส่วนประกอบของราก สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.4

(ตอนที่ 2) หน่วยย่อยที่ 3 หน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช วิทย์ ป.1 ปีการศึกษา 2562/1


DLTV1 วิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว รายการ หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (2) 27 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด
รากมีลักษณะเรียวยาว และแตกแขนงเป็นรากเล็ก ๆ ทำหน้าที่ดูดน้ำ ลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงและมีกิ่งก้าน ทำหน้าที่ชูกิ่งก้าน ใบ และดอก ใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ทำหน้าที่สร้างอาหาร นอกจากนี้พืชหลายชนิดอาจมีดอกที่มีสี รูปร่างต่าง ๆ ทำหน้าที่สืบพันธุ์ รวมทั้งมีผลที่มีเปลือก มีเนื้อห่อหุ้มเมล็ด และมีเมล็ดซึ่งสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1.การสังเกต
2.การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล
3.การลงความเห็นจากข้อมูล

ด้านคุณธรรม
1.มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
2.มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
3.มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล
1. ประเมินจากการตอบคำถาม
2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ติดตามสื่อและใบงานเพิ่มเติมได้ที่
https://dltv.ac.th
https://www.dlf.ac.th

ส่วนต่างๆของพืช
พืช
การเติบโตของพืช

(ตอนที่ 2) หน่วยย่อยที่ 3 หน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช วิทย์ ป.1 ปีการศึกษา 2562/1

วิทย์ ป.4 (3) เรื่อง หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ


คลิปวิดีโอการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวิสุทธิศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ (ซึ่งเป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พืชและประเภทของพืช ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 สำนักพิมพ์ พว.)

วิทย์ ป.4 (3) เรื่อง หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ

หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก (วิทย์ ป.4 เล่ม 1 หน่วย 2 บท 2)


See also  เครื่องมือช่างประเภทตัดและผ่า | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด - Marketingtangtruong.com

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4 เล่ม 1
บทที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก
เรื่องที่ 1 หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก

เอกสารประกอบการเรียนเรื่องที่ 1 หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก
1. รู้หรือยัง (https://drive.google.com/file/d/1nhiH5ZBp5BiqUBfPQtnBW3sfJ8Bmd_YM/view?usp=sharing)

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของ สสวท.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://proj14.ipst.ac.th/

หน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอก (วิทย์ ป.4 เล่ม 1 หน่วย 2 บท 2)

หน้าที่และส่วนประกอบของใบ วิทยาศาสตร์ ป.4


หน้าที่และส่วนประกอบของใบ วิทยาศาสตร์ ป.4

หน้าที่และส่วนประกอบของใบ วิทยาศาสตร์ ป.4

หน้าที่และส่วนประกอบของราก


วิทยาศาสตร์ ป.4

หน้าที่และส่วนประกอบของราก

หน้าที่และส่วนประกอบของลำต้น วิทยาศาสตร์ ป.4


หน้าที่และส่วนประกอบของลำต้น วิทยาศาสตร์ ป.4

หน้าที่และส่วนประกอบของลำต้น วิทยาศาสตร์ ป.4

วิทยาศาสตร์ ป.4 : ส่วนประกอบของพืช


วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่4 ส่วนประกอบของพืช วิทย์journey

วิทยาศาสตร์ ป.4 : ส่วนประกอบของพืช

หน้าที่และส่วนประกอบของพืช ป. 1


วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน้าที่และส่วนประกอบของพืช ป. 1

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หน้าที่และส่วนประกอบของพืช.

วิทยาศาสตร์ ป.4 : ส่วนประกอบของพืช
วิทยาศาสตร์ ป.4 : ส่วนประกอบของพืช

คุณสามารถค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากเราได้ที่นี่: ดูที่นี่.

เรา หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

หน้าที่และส่วนประกอบของพืช

[vid_tags]

#วทยาศาสตร #ป4 #สวนประกอบของพช

วิทยาศาสตร์ ป.4 : ส่วนประกอบของพืช

Gianni Towne

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Gianni Towne ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์นี้ฉันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button