GENERAL KNOWLEDGE

วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

การใช้กล้องจุลทรรศน์


คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

การใช้กล้องจุลทรรศน์

ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง วิทยาศาสตร์ ม.46 (ชีววิทยา)


“จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายหลักการทางานและรู้จักส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้อย่างถูกต้อง

จัดทำโดย :
อาจารย์ ดร.จิรารัช กิตนะ
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th

ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง วิทยาศาสตร์ ม.46 (ชีววิทยา)

วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ


วีดิทัศน์สาธิตการศึกษาสิ่งมีชีวิตโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ โดยแสดงการเคลื่อนย้าย การตรวจสอบก่อนเริ่มใช้กล้อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูวัตถุ รวมถึงวิธีการดูแลและเก็บรักษา

วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ

การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี


วิดีทัศน์แสดงการใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี การใช้ microscope vernier scale

การใช้กล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธี

EP 1: การใช้กล้องจุลทรรศน์


EP 1: การใช้กล้องจุลทรรศน์

การใช้กล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 2 วิทยาศาสตร์ ม.1


บทเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ วิชาวิทยาศาสตร์

การใช้กล้องจุลทรรศน์ ตอนที่ 2 วิทยาศาสตร์ ม.1

การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3 บทที่ 1 เซลล์)


วีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต บทที่ 1 เซลล์

วีดิทัศน์นี้จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ Project 14 ของสสวท. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://proj14.ipst.ac.th/

การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 หน่วยที่ 3 บทที่ 1 เซลล์)

วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์


กลุ่ม 3
น.ส.นันท์นภัส พลหาราช 62102010270
น.ส.พิชญ์รดา แดงประเสริฐ 62102010271
น.ส.ชุติกาญจน์ พยัคฆ์รัตน์ 62102010470
น.ส.เบญญาภา ขันทีท้าว 62102010475
นายศุภณัฐ บุญเทวี 62102010484
น.ส.สกุลเงิน พิณชูจิต 62102010486
สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาหลักชีววิทยาสำหรับครู (วท121)
จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น

วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์

การใช้กล้องจุลทรรศน์ วิทยาศาสตร์ ม.1


บทเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ วิชาวิทยาศาสตร์

การใช้กล้องจุลทรรศน์ วิทยาศาสตร์ ม.1

วิชาชีววิทยา ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง


วิชาชีววิทยา ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

สื่อการสอนภายในโครงการจัดทำสื่อการสอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย ความร่วมมือระว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อการสอนชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาของประเทศ ห้ามมิให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมายโดยทันที

ติดตามได้ที่
website http://www.scicoursewarechula.com/
facebook https://www.facebook.com/pages/SciCoursewareThai/179595712245778?fref=ts

วิชาชีววิทยา ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ขั้นตอนการใช้กล้องจุลทรรศน์.

วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ
วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ

คุณสามารถค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากเราได้ที่นี่: ดูรายละเอียดที่นี่.

acerthailnd หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

ขั้นตอนการใช้กล้องจุลทรรศน์

[vid_tags]

#วธใชกลองจลทรรศนใชแสงเชงประกอบ

วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบ

See also  Code Tetris: JavaScript Tutorial for Beginners | ความรู้การเรียนรู้ทั่วไปล่าสุด - Marketingtangtruong.com

Gianni Towne

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Gianni Towne ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์นี้ฉันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related Articles

4 Comments

  1. นรดพ้.พร.พร.พว.พร.พใ-า
    บำร.รึฝ/ถึมรฝๅนมาจากเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button