ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ | หนังสือเวียน กก ต | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ | หนังสือเวียน กก ต.

ดูเลย

READ  P$G vs Brestt 5−0 - Extеndеd Hіghlіghts & All Gоals 2021 HD | 5เ | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หนังสือเวียน กก ต หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://acerthailnd.com/technology/ การกระทำ

ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องหนังสือเวียน กก ต

ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หนังสือเวียน กก ต.

หนังสือของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและจัดการพัสดุสาธารณะ ฉบับที่ ก ก (ก ก) 0405.2/ว 179 แนวทางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน สามารถดูรายละเอียดหนังสือ ว 179 ได้ที่นี่ หากคุณมีคำถามใด ๆ ต้องการถามเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ Inbox Facebook : Government Procurement หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2270-6400 กด 3.

READ  สอนรูทโทรศัพท์รุ่น True Smart 3.5 | รู ท โทรศัพท์ | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

READ  ส่งงาน: วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/1 สารสนเทศ คืออะไร ? | เทคโนโลยี สารสนเทศ คือ อะไร | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

หนังสือเวียน กก ต – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#ว #แนวทางปฏบตในการจดซอนำมนเชอเพลงเพอใชในการปฏบตงานตามภารกจของหนวยงานของรฐ.

[vid_tags]

ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

หนังสือเวียน กก ต.

หวังว่า ข้อมูล ในหัวข้อ หนังสือเวียน กก ต นี้จะ มีคุณค่า มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

10 thoughts on “ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ | หนังสือเวียน กก ต | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี”

  1. ผู้สั่งซื้อน้ำมันที่จะต้องเซ็นใบสั่งซื้อแต่ละครั้งคือใคร ใช่ผู้อำนวยการกองที่เราตั้งงบประมาณในการตั้งซื้อรถของกองนั้นๆ ใช่หรือไม่ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ…เพราะระเบียบใหม่ไม่ใช่ยายก แล้วปัจจุบันที่ระบุผู้สั่งซื้อใช้ระเบียบตัวไหน

    ตอบกลับ
  2. ว 500 ลว.9 พ.ย. 2561ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ข้อ 1. ….ไม่รวมรถประจำตำแหน่งและรายการค่าน้ำมันที่เกิดจากการใช้รถราชการเพื่อเดินทางไปราชการ ขอเรียนถามว่า กรณีขอเดินทางไปราชการ ขอใช้รถราชการ ใช้บัตรฟลีทการ์ด สำหรับรายการค่าน้ำมัน แต่ผู้เดินทางไปราชการ ,พนักงานขับรถยนตฺ์ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก ได้หรือไม่

    ตอบกลับ
  3. แบบไม่มีเครดิต จะออกใบสั่งด้วยหรอคะ แบบนี้ก็ต้องขอข้อมูลรายละเอียดของปั๊มเพื่อลงในใบสั่งด้วยใช่ไหมคะ

    ตอบกลับ

Leave a Comment