ENTERTAINMENT

อามะ ภันเต/นัตถิ ภันเต (อันตรายิกธรรม) | ภั น เต แปล ว่า

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม อามะ ภันเต/นัตถิ ภันเต (อันตรายิกธรรม) หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

อามะ ภันเต/นัตถิ ภันเต (อันตรายิกธรรม)


อันตรายิกธรรมคือ เหตุขัดขวางการอุปสมบท ๑๓ อย่าง ที่พระอาจารย์จะสอบถามกับผู้อุปสมบทในพิธีบรรพชานั้น มีอะไรบ้าง (ส่วนใหญ่มีที่มาจากการเคยเกิดเหตุที่ทำให้หมู่คณะภิกษุสงฆ์ต้องมัวหมอง)
1. กุฏธัง เป็นโรคเรื้อนหรือเปล่า

2. คันโท – ฝี

3. กิลาโส – ขี้กลาก

4. โสโส – โรคมองคร่อ (มีเสมหะแห้งอยู่ในลำหลอดปอด)

5. อะปะมาโร – โรคลมบ้าหมู
ห้าคำถามแรกนี้ ผู้อุปสมบทต้องตอบว่า นัตถิ ภันเต ทุกข้อ แปลว่า ไม่
6. มะนุสโส้สิ๊ – เป็นมนุษย์หรือเปล่า (เคยมีพญานาคมาแอบขอบวช เลยต้องมีข้อนี้ถามกันไว้ก่อน)

7. ปุริโส้สิ๊ เป็นบุรุษ คือเพศชาย (คนมีสองเพศเคยมาบวช)
. ภุชิสโส้สิ๊ เป็นไท ไม่ใช่ทาส

9. อะนะโนสิ๊ – ไม่มีหนี้สิน

10. นะสิ๊ ราชะภะโต – ไม่ติดราชการ (เคยมีทหารหรือข้าราชการออกบวชเพื่อหนีราชการสงคราม)

11. อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ มารดาบิดาอนุญาติแล้ว (เหตุจากกรณีของราหุลออกบวช)

12. ปะริปุณณะวีสะติวัสโส้สิ๊ – อายุครบ ๒๐ แล้ว

13. ปะริปุณณัณเต ปัตตะจีวะรัง มีบาตร มีจีวร แล้ว (เคยมีคนบวชแล้วไม่มีจีวร ไปเปลือยกายขอบิณฑบาตร ในพิธีบวช ผู้บวชจึงต้องมีบาตรจีวรครบแล้วก่อนจะตอบอันตรายิกธรรม)
แปดข้อหลังนี้ ต้องตอบว่า อามะ ภันเต คือ รับว่าใช่ครับ

ติดตามช่องยูทูบ : https://www.youtube.com/channel/UCqW_iXH1qiRcTTOw4r7zZNg

แฟนเพจ : https://www.facebook.com/Ritsaton/

I Saw Three Ships โดย Audionautix ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
ศิลปิน: http://audionautix.com/

อามะ ภันเต/นัตถิ ภันเต (อันตรายิกธรรม)

อาวุโส ภันเต 3 ส.ค.59


กำหนดการเวลา ณ ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/2XRzf5C

กฎระเบียบในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/33Y4a3U

กฎระเบียบในการฟังธรรม ณ อุปัฏฐานศาลา แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3dq2brX

แผนที่ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://goo.gl/maps/af5Jq9VfGXJE2stu8

เข้าสู่เว็บไซต์ ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://sites.google.com/view/dhammasukviharn

Facebook ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://www.facebook.com/Dhammasukviharn

Line ธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ https://lin.ee/cnSGkAB

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ธรรมสุขวิหาร ได้ที่ Play Store (Android) แตะที่ลิงค์นี้
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.dhammasukviharn1

ดาวน์โหลดภาพและหนังสือ แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3gNnuoa

วีดีโอแนะนำการฟังธรรม แตะที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3fhBDsX

ติดต่อธรรมสุขวิหาร แตะที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2Y6kcX3

อาวุโส ภันเต 3 ส.ค.59

ความหมายของ "สาธุ" "อามะภันเต " เมื่อรับศีล


ความหมายของ "สาธุ" "อามะภันเต " เมื่อรับศีล

ที่มาของการทำกัปปิยะ (กัปปิยัง กะโรหิ กัปปิยัง ภันเต)


หลวงพ่อธงชัย วิจกฺขโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขุนบง (สาขาวัดหนองป่าพง ที่ 264) บ้านสา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เมตตาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการทำ กัปปิยะ

การทำกัปปิยะ (กัปปิยัง กะโรหิ กัปปิยัง ภันเต)
ผักหรือผลไม้ที่จะนำมาถวายพระ หากมีเมล็ดแก่ที่สามารถนำไปปลูกให้งอกได้ อย่างส้ม แตงโม มะเขือสุก หรือมีส่วนอื่นที่นำไปปลูกได้ไม่ว่าจะเป็น ลำต้น ราก หัวก็ดี เช่น ผักบุ้ง ใบโหรพา หัวหอม จะต้องทำวินัยกรรมที่มักเรียกว่า กัปปิยะ เสียก่อน พระท่านจึงจะฉันได้ หากไม่ทำกัปปิยะก่อนแล้วพระฉันเข้าไปจะเป็นอาบัติทุกกฎ
เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากพระวินัยที่ห้ามภิกษุพรากของเขียว คือตัดต้นไม้ เด็ดใบไม้นั่นเอง ซึ่งรวมไปถึงผลไม้หรือลำต้นที่สามารถนำไปปลูกให้งอกได้ด้วย
วิธีการทำกัปปิยะ คือ นำผักหรือผลไม้ที่ต้องทำกัปปิยะมาวางตรงหน้าพระ แล้วพระท่านจะถามว่า กัปปิยัง กะโรหิ แปลว่า ทำให้สมควรแล้วหรือ โยมหรือเณรจะใช้เล็บหรือมีดเด็ดหรือตัดพืชนั้นเพียง ๑ ต้นหรือ ๑ ผล ให้ขาดออกจากกัน พร้อมกับพูดว่า กัปปิยัง ภันเต แปลว่า ทำให้สมควรแล้ว การทำกัปปิยะกับพืชหรือผลไม้เพียงต้นเดียวหรือลูกเดียว จะมีผลทำให้พระฉันพืชหรือผลนั้นได้ทั้งจานหรือทั้งถาด
วินัยข้อนี้เห็นนิยมทำกันแต่เฉพาะในสายวัดป่าเท่านั้น เพราะหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาสืบกันมา

See also  วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ | เยาวมาลย์ แปล ว่า

วัดพระธาตุขุนบง (สาขาวัดหนองป่าพง ที่ 264) บ้านสา ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
เว็บไซต์ :
https://sites.google.com/chiangkham.ac.th/watkhunbong

ที่มาของการทำกัปปิยะ (กัปปิยัง กะโรหิ กัปปิยัง ภันเต)

คำถามอันตรายิกธรรม


การบวชในพระพุทธศาสนาต้องมีการกล่าวคำเปล่­งวาจาต่อหน้าพระสงฆ์ เพื่อขอและประกาศถึงเจตนารมณ์ของตนให้พระภิกษูสงฆ์ได้ทราบ การกล่าวคำเปล่งวาจานี้ เรียกว่า “ท่องคำขานนาค” ผู้บวชจะต้องท่องคำขานนาคให้ได้เพื่อเป็นก­ารแสดงออกถึงความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตร­ัยและความตั้งใจจริงในการบวชของตน

วิธีท่องคำขานนาคนั้นขั้นแรกต้องอ่านคำที่­จะท่องให้ถูกอักขระ โดยออกเสียง สระ พยัญชนะ ให้ถูกต้องชัดถ้อยชัดคำเสียก่อน แล้วจึงเริ่มท่องคำให้คล่องปากในภายหลัง

http://www.kalyanamitra.org/

คำถามอันตรายิกธรรม

เมธาสิทธิ์ (เมธาสิด) ชื่อนี้มีความหมายว่าอย่างไร | ชื่อดีมีมงคล EP.7


เมธาสิทธิ์ (เมธาสิด) ชื่อนี้มีความหมายว่าอย่างไร | ชื่อดีมีมงคล EP.7

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่สมัครสมาชิกแบบรายเดือนกับช่องยูทูป PURIFILM Channel ครับ
สมัครสมาชิกแบบรายเดือนคลิกลิงก์นี้เลยครับ https://www.youtube.com/channel/UC7XtRYKZw23b2pgKlRPrtw/join

จัดทำ และบรรยายเสียงโดย. ►PURIFILM Channel
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ►โทร.0649454441 (ภูริ)

ติดตามรับชมได้ที่ :
Youtube : ►https://www.youtube.com/c/PurifilmMv
Facebook : ►https://www.facebook.com/purifilmstudio/
Blogger : ► http://purifilm.blogspot.com/
Instagram : ►https://www.instagram.com/purifilmstudio/
twitter : ►https://twitter.com/PurifilmStudio

ชื่อดีมีมงคล เมธาสิทธิ์ ชื่อมงคลเลขรวม41

เมธาสิทธิ์ (เมธาสิด) ชื่อนี้มีความหมายว่าอย่างไร | ชื่อดีมีมงคล EP.7

บทเอสาหังภันเตวัดฉลองภูเก็ต(อ่านออกเสียง) Part2


บทเอสาหังภันเตวัดฉลองภูเก็ต(อ่านออกเสียง) Part2

อาขยาต ตอน 39 อธิบายวิธีการแปล


เรียนบาลีออนไลน์ด้วยตนเอง
ประโยค 12

อาขยาต ตอน 39 อธิบายวิธีการแปล

พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทาน


พิธีถวายสังฆทาน คือ การถวายทานวัตถุที่ควรเป็นทานแก่สงฆ์ มิได้เจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง หากเจาะจงเฉพาะรูป เรียกว่า ปาฎิบุคลิกทาน ไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรในการถวาย ส่วนสังฆทานนั้นเป็นการถวายกลางๆ ให้สงฆ์เฉลี่ยกันใช้สอย จึงมีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะการถวายทานและการอนุโมทนาของสงฆ์

สังฆทานมีแบบแผนมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล ผู้รับจะเป็นพระภิกษุหรือสามเณร หรือพระสังฆเถระหรือพระอันดับชนิดไรๆ เมื่อสงฆ์จัดไปให้ ผู้ถวายต้องตั้งใจต่ออริยสงฆ์ คือ อุทิศถวายเป็นสงฆ์จริงๆ ผู้รับในนามของสงฆ์เป็นส่วนรวม จึงเป็นการถวายสังฆทานด้วยใจที่เป็นกุศล อิ่มเอิบเบิกบานในการถวายทาน วัตถุที่ถวายจะมากหรือน้อยอย่างไรตามแต่สมควร ประกอบด้วยภัตตาหารและบริวาณของใช้ที่เหมาะสมแก่สมณบริโภค ถวายกี่รูปก็ได้แล้วแต่ศรัทธา จะถวายที่วัดหรือสถานที่อื่นๆ เช่น ที่บ้านหรือสถานที่ประกอบพิธีก็ได้

คำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุ สังฆัสสะ, โอโณชะยามะ , สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฎิคคัณหาตุ , อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ , ข้าพเจ้าทั้งหลาย , ขอน้อมถวาย , ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์ , ขอพระภิกษุสงฆ์ , จงรับ , ภัตตาหาร , พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ , ของข้าพเจ้าทั้งหลาย , เพื่อประโยชน์ , เพื่อความสุข , เพื่อมรรคผลนิพพาน , แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย , ตลอดกาลนานเทอญ.
………………….
https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=4978

https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99.html

พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทาน

มาฟัง การสนทนาธรรม “ พุทธวัชจะนะ”


มาฟัง การสนทนาธรรม “ พุทธวัชจะนะ”

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภั น เต แปล ว่า.

อามะ ภันเต/นัตถิ ภันเต (อันตรายิกธรรม)
อามะ ภันเต/นัตถิ ภันเต (อันตรายิกธรรม)

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ฟรีที่นี่, ดาวน์โหลดได้ที่นี่: ดูที่นี่.

Acerthailnd.com หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

ภั น เต แปล ว่า

[vid_tags]

อามะ ภันเต/นัตถิ ภันเต (อันตรายิกธรรม)

#อามะ #ภนเตนตถ #ภนเต #อนตรายกธรรม

Gianni Towne

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Gianni Towne ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์นี้ฉันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related Articles

4 Comments

  1. ผมรู้อยู่ข้อเดียวครับมนุษย์โสสิเพื่อให้ทราบว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่พญานาคแปลงกายมาบวชครับ

  2. ให้ความรู้มากเลยครับ ดีกว่าไปดูไอ้ร่างทรงอีกครับ

  3. รายการดีๆแบบนี้น่าจะไปอยู่ในช่วงหนึ่งของทีวีนะเมืองพุทธแท้ๆจะหารายการที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาดูแทบไม่มีเอาแต่เรื่องความเชื่องมงายมานำเสนอคนพอเสพเรื่องพวกความเชื่อนู่นนี่นั่นนานเข้าก็ค่อยๆเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง(เป็นกำลังใจให้นะคับทำตอไปนี่แหละคือกุศล)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button