ENTERTAINMENT

ບົດທີ78, ຄຳສັບກ່ຽວມື້ເຂົ້າພັນສາ, ຄຳສັບພາສາອັງກິດ, ຄຳສັບພາສາ,Buddhist lent, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์ | lent แปล ว่า

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม ບົດທີ78, ຄຳສັບກ່ຽວມື້ເຂົ້າພັນສາ, ຄຳສັບພາສາອັງກິດ, ຄຳສັບພາສາ,Buddhist lent, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์ หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

ບົດທີ78, ຄຳສັບກ່ຽວມື້ເຂົ້າພັນສາ, ຄຳສັບພາສາອັງກິດ, ຄຳສັບພາສາ,Buddhist lent, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์


ສອນພາສາອັງກິດພື້ນຖານເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ເລີ່ມຮຽນພາສາອັງກິດໃຫມ່ ຫຼື ຮຽນພາສາອັງກິດບໍ່ເກັ່ງ
ລີງຊ້ອງ: https://youtube.com/c/bounkong?sub_co.
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດກ່ຽວບຸນເຂົ້າພັນສາເຊັ່ນ
beginning of Buddhist lent ບຸນເຂົ້າພັນສາ
end of Buddhist lent ບຸນອອກພັນສາ
Religion ສາສະໜາ
Buddhist ເຊື່ອຖືສາສະໜາພຸດ

ບົດທີ78, ຄຳສັບກ່ຽວມື້ເຂົ້າພັນສາ, ຄຳສັບພາສາອັງກິດ, ຄຳສັບພາສາ,Buddhist lent, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์

Confusing verb pairs &39;Borrow&39; and &39;Lend&39; English Grammar lesson


Confusing verb pairs ‘Borrow’ and ‘Lend’ English Grammar lesson

The very common verbs lend and borrow are confusing for many learners of English. One reason this happens is because lend and borrow have the same basic meaning, but are used for different “directions” in English.

If John needs something and Mary gives it to John for a limited time expecting that John will return it, Mary lends to John or Mary lends John and John borrows from Mary.

Examples:

Mary lent $1500 to John . Mary lent John $1500.
Bill borrowed $150 from Anne.

Michelle often lends his car to Victor.
Michelle often lends Victor her car.
Victor often borrows Michelle’s car.

May I borrow your book?
Of course. I’ll be happy to lend it to you.
Of course. I’ll be happy to lend you my book.

Remember:

Lend shows that something is temporarily given to another person. Borrow shows that something is temporarily taken from another person.

lend someone

someone borrow

Confusing verb pairs &39;Borrow&39; and &39;Lend&39; English Grammar lesson

Michael Learns To Rock Take Me To Your Heart [Official Video] (with Lyrics Closed Caption)


For latest news of Michael Learns To Rock:
http://www.mltr.dk
http://youtube.com/michaellearnstorock
http://facebook.com/michaellearnstorock
http://instagram.com/michaellearnstorock

Lyrics

Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won’t let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl

Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand before I’m old
Show me what love is, haven’t got a clue
Show me that wonders can be true

They say nothing lasts forever
We’re only here today
Love is now or never
Bring me far away

Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is, be my guiding star
It’s easy, take me to your heart

See also  Mono Stars Gang @ งานแถลงข่าว การประกวด "Gossip Girls 2013" | สมัครงาน mono

Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don’t really comprehend

Don’t need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing

Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand before I’m old
Show me what love is, haven’t got a clue
Show me that wonders can be true

michaellearnstorock mltr takemetoyourheart

Michael Learns To Rock Take Me To Your Heart [Official Video] (with Lyrics Closed Caption)

The danger of silence | Clint Smith


“We spend so much time listening to the things people are saying that we rarely pay attention to the things they don’t,” says slam poet and teacher Clint Smith. A short, powerful piece from the heart, about finding the courage to speak up against ignorance and injustice.

TEDTalks is a daily video podcast of the best talks and performances from the TED Conference, where the world’s leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design plus science, business, global issues, the arts and much more.
Find closed captions and translated subtitles in many languages at http://www.ted.com/translate

Follow TED news on Twitter: http://www.twitter.com/tednews
Like TED on Facebook: https://www.facebook.com/TED

Subscribe to our channel: http://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector

The danger of silence | Clint Smith

ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา Knowledge of Buddhist Lent EP.1 ธรรมะเพื่อประชาชน


ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง ต้องดำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดา ด้วยการละบาปอกุศลทั้งหลาย ทำความดีให้ถึงพร้อม และหมั่นทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ผ่องใสเป็นประจำ ชีวิตก็จะปลอดภัย ทั้งภายในโลกนี้ ภายในอบายภูมิ และภายในสังสารวัฏ จะทำให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

นอกจากนี้การทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ยังเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาล โดยเฉพาะถ้าเราหมั่นเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้สงบ หยุดนิ่ง จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน เราจะได้ปิดอบายได้สนิท และก็จะมีสวรรค์นิพพานเป็นที่ไป

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอรกานุสาสนีสูตร ว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กิจใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ผู้อนุเคราะห์สัตว์โลก พึงกระทำแก่สาวก กิจนั้นเรากระทำแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง ขอเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจ อย่าประมาท อย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลย นี่คืออนุศาสนีของเรา สำหรับพวกเธอทั้งหลาย

ช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์ท่านก็แสวงหาที่สัปปายะเพื่อการหยุดจำพรรษาในที่ที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญเพียรภาวนาตลอดไตรมาส อบรมใจให้หยุดนิ่ง เพิ่มพูนความบริสุทธิ์กาย วาจา และใจ เพื่อจะได้เป็นเนื้อนาบุญของโลก ในช่วงเวลานี้ท่านจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ โดยไม่ไปค้างแรมที่ไหน แต่จะแสวงหาทางแห่งความบริสุทธิ์ภายใน ทำพระนิพพานให้แจ้ง

ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ก็ควรจะศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเข้าพรรษาของชีวิตสมณะ ว่าการเข้าพรรษานั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง ทำไมต้องมีการเข้าพรรษา เมื่อเรารู้แล้ว เข้าใจแล้ว ก็จะได้ปฏิบัติตัวและปฏิบัตต่อภิกษุสงฆ์ได้ถูกต้อง จะได้เป็นการสนับสนุนการบำเพ็ญสมณะธรรมของท่าน

เมื่อท่านปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าแล้วก็จะได้มาเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับพวกเราต่อไป ผู้ที่เริ่มสนใจพระพุทธศาสนาใหม่ ๆมักจะมีคำถามว่า วันเข้าพรรษาคืออะไร พรรษาแปลว่าฤดูฝน การเข้าพรรษาก็หมายถึงการพักอยู่ในที่แห่งเดียว เฉพาะในช่วงฤดูฝน

วันเข้าพรรษาก็คือวันแรกที่พระสงฆ์จะอยู่จำพรรษาที่วัด ไม่ไปพักแรมหรือค้างคืนที่ไหนจนครบสามเดือน นับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ซึ่งก็คือหลังวันอาสาฬหบูชาหนึ่งวัน ไล่เรื่อยไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองหน ในปีนั้นวันเข้าพรรษาจะเลื่อนตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง

บางท่านฟังแล้วอาจจะรู้สึกเข้าใจยากสักนิด แต่วันขึ้นหรือวันแรม เราชาวพุทธก็ควรจะรู้เอาไว้ ส่วนใหญ่เรามักจะดูปฏิทินตามหลักสุริยคติ บางท่านจึงไม่รู้ว่าวันโกณ วันพระ คือวันไหน ถ้าหากเราหมั่นดูปฏิทินตามหลักจันทรคติบ่อยๆก็จะเพิ่มพูนความเข้าใจในวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้ดีขึ้น

สำหรับปฐมเหตุหรือความเป็นมาของวันเข้าพรรษา ก็มีอยู่ ในช่วงปฐมโพธิกาล เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ทีวัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ สมัยนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้ทรงบัญญัติเรื่องการอยู่จำพรรษา

ภิกษุสงฆ์จึงเที่ยวจากริกไปตามสถานที่ต่างๆในช่วงฤดูฝน เป็นฤดูการในการทำไล่ทำนาของชาวบ้าน เพราะเป็นฤดูกาลที่มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ เมื่อภิกษุเที่ยวจาริกไปในสถานที่ต่าง ๆ บางครั้งไม่ได้ระมัดระวัง ก็เผลอเหยียบข้าวกล้าในนา ทำความเสียหายแก่พืชพรรณของชาวบ้าน

ในบางครั้งก็พลาดพลั้งไปเหยียบสัตว์ตายบ้าง ชาวบ้านจึงพูดกันว่า ทำไมพระภิกษุซึ่งเป็นเชื้อสายพระสมณศากยบุตรจึงได้เที่ยวจาริกไปในฤดูฝน และได้เหยียบย่ำข้าวของชาวไร่ชาวนา แถมยังทำชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้ตกร่วงไปด้วย

แม้พวกปริพาชกผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยังรู้จักพักอาศัยอยู่ประจำตลอดฤดูฝน กระทั่งฝูงนกก็ยังทำรังอยู่บนยอดไม้ตลอดฤดูฝน แต่พระภิกษุเหล่านี้กลับเที่ยวจาริกไปตลอดทุกฤดูกาล เมื่อภิกษุสงฆ์ได้ยินชาวบ้านว่ากันอย่างนี้จึงนำเรื่องไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ

พระพุทธองค์จึงบัญญัติพระวินัยให้ภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาเป็นเวลาตลอดสามเดือน ในเรื่องการบัญญัติพระวินัยนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือ พุทธองค์พึงคำนึงถึงประโยคที่ภิกษุจะพึงได้รับเพื่อท่านจะได้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆขึ้นไป ไม่ได้เป็นไปเพื่อมุ่งร้ายหรืออาศัยอคติความลำเอียงแต่อย่างใด

ประโยชน์สิบประการ คือ เป็นไปเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ เพื่อความอยู่สำราญแห่งหมู่สงฆ์ เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก เพื่อความอยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน เพื่อกำจัดอาสวะที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อความเลื่อมใสของชนที่ยังไม่เลื่อมใส เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชนที่เลื่อมใสแล้ว เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม และประการสุดท้ายก็เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย

นี่ก็เป็นพระปัญญาอันชาญฉลาดและมหากรุณาของพระบรมศาสดา กฎระเบียบหรือที่เรียกว่าพระวินัยนั้น ทุกข้อต่างก็เป็นไปเพื่อมุ่งให้ภิกษุสงฆ์เป็นสมณะแท้ ไม่ใช่บัญญัติเพราะมีอคติความลำเอียงต่อสาวกรูปใดรูปหนึ่งเลย และการจะบัญญัติวินัยแต่ละข้อนั้นจะต้องมีเหตุเกิดเสียก่อนจึงทรงบัญญัติ แต่จะไม่บัญญัติในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น นี่เป็นเรื่องปลีกย่อยที่ควรจะรู้ไว้ประดับสติปัญญา สำหรับคนที่พึ่งจะศึกษาธรรมะกัน

พระสงฆ์ต่างก็สงสัยกันว่า จะต้องเริ่มเข้าอยู่จำพรรษาช่วงเดือนไหนดี จึงทูลถามพระพุทธองค์อีกครั้ง พุทธองค์ตรัสตอบว่าเราอนุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษาในฤดูฝน ซึ่งวันเข้าพรรษามีอยู่สองวันด้วยกันคือ วันเข้าพรรษาต้นและวันเข้าพรรษาหลัง วันเข้าพรรษาต้นคือวันที่พระจันทร์เสวยล่วงอาสฬหะล่วงแล้วหนึ่งวันตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ส่วนวันเข้าพรรษาหลังคือวันที่พระจันทร์เสวยฤกษ์อาสาฬหะล่วงไปแล้ว ๑ เดือน ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๙

หากภิกษุรูปใดมาจำพรรษาในวันเข้าพรรษาต้นไม่ทัน อาจเป็นเพราะติดศาสนกิจอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษาหลังได้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภิกษุสงฆ์ก็เริ่มเข้าอยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติ

ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา Knowledge of Buddhist Lent EP.1 ธรรมะเพื่อประชาชน

สาวน้อยน่ารัก กับลีลาตัวอ่อน น้องวาว่า | ซูเปอร์เท็น | SUPER 10


รายการ Super 10
ทุกวัน เสาร์ เวลา 16.45 น.
ช่อง 23 เวิร์คพอยท์

See also  Peace of Mind แปลว่าอะไร | peace of mind แปล ว่า

ติดตามข่าวสารได้ที่http://www.facebook.com/workpoint
และเว็บไซต์ http://www.workpointtv.com

สาวน้อยน่ารัก กับลีลาตัวอ่อน น้องวาว่า | ซูเปอร์เท็น | SUPER 10

Smart Lamp Tanpa Relay (Subtittled)


ApaITU

Relay lagi Relay lagi…. Ya digital Electronic itu intinya Switching, logic HIGH dan Logic LOW. Processor itu jutaan transistor yang fungsinya ON dan OFF.

Kali ini kita akan membuat rangkaian untuk Switching Lampu secara digital tanpa menggunakan Relay, seperti yang lazim kita lakukan. Kali ini kita akan memanfaatkan komponen yang bernama TRIAC, masih keluarga Silicon Controlled Rectifier (SCR).

TRIAC seperti Transistor memiliki 3 kaki, Gate, Terminal1, Terminal2. Jika gate diberikan tegangan di atas 0.7V maka T1 dan T2 konduktif.

Berbeda dengan SCR, TRIAC dapat menghantarkan Arus ke dua arah. Kelebihan itu kita gunakan untuk memutus dan menghantarkan Arus Bolak Balik (AC) pada lampu.

Bagaimana kita menghubungkan TRIAC, Lampu dan Micro Controller? Apa batasannya?

Kita Simak Saja Video Berikut……

TRIACBT136
OptoTriac
MOC
MOC3021
PC817
OptoCoupler
NodeMCU
Arduino
Blynk
SmartLamp
Relay

Contact Us :
Facebook : Apaitu
Facebook Page : Apa Itu
https://www.facebook.com/chunkps27
Email : apaitu.kps27@gmail.com

SEO : ApaITU

Smart Lamp Tanpa Relay (Subtittled)

ประวัติความเป็นมา วันเข้าพรรษา The Buddhist Lent Day History


‘วันอาสาฬหบูชา’ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๔ ประการคือ

๑.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก เรียกว่าปฐมเทศนา ทรงแสดงธรรมชื่อ ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’
แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี

๒.เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก

๓.เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือพระอัญญาโกณฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

๔. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ บริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ ๒ ประการ คือ

๑. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด ๒ อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ
การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค

การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น การบำเพ็ญตบะทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค

ดังนั้น..เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่
๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง
๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต
๔. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต
๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต
๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่ว บำเพ็ญดี
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน

๒. อริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ คือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่
๑. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่าคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด
๒. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ
๓. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา
๔. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ประการที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

เมื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทราบถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาแล้ว ดังนั้น จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล นั่งสมาธิเจริญภาวนา ทำบุญถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมเวียนประทักษิณ เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ตามคำสอนของพระบรมศาสดา

Cr. กราบอนุโมทนาบุญในการเผยแผ่ธรรมะเป็นทานโดย…
ช่องยูทูป dhamma meditation
VDO จาก สถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก

ประวัติความเป็นมา วันเข้าพรรษา The Buddhist Lent Day History

How To Do Lent Right


It’s time to make the most out of Lent. Do you approach this season with a plan for growth and excitement, or do you just go through the motions? In this episode of Catholic Feedback, Keith brings his unique and practical perspective to Lent. Get ready to make this Lent your most meaningful yet!

To support the channel and Keith’s ministry:
https://www.patreon.com/keithnester

For more info about Keith visit:
http://down2earthministry.org/

See also  นโยบายสาธารณะ | สาธารณะ แปล ว่า

Please remember to subscribe to the podcast.
https://podcasts.apple.com/us/podcast…

https://podcasts.google.com/feed/aHR0…

https://open.spotify.com/show/6zdHEQs…

https://www.stitcher.com/podcast/cath…

https://www.iheart.com/podcast/263ca…

https://www.keithnester.com/catholic…

Send in your questions to feedback@catholicfeedback.com

How To Do Lent Right

I Like English ตอน วันเข้าพรรษา The Buddhist Lent Day | RainsRetreat Day


ประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องการอธิบายถึง “เทศกาลเข้าพรรษา”
Well! We can give anxplaination about the RainsRetreat or Buddhist Lent easily by starting with the question “What is the RainsRetreat for monks”.

เข้าพรรษาในภาษาอังกฤษคือ RainsRetreat หรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Buddhist lent ซึ่งเราจะมาเริ่มต้นที่การอธิบายว่า เทศกาลเข้าพรรษาคืออะไร

RainsRetreat for the monks was promulgated by the Lord Buddha and it allowed buddhist monks to dwell permanently at a suitable place throughout the rainy season.

เราอธิบายได้ว่าเทศกาลเข้าพรรษาหรือการจำพรรษาของพระภิกษุบัญญัติโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหลายจำพรรษาตลอดไตรมาสในอารามแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดฤดูฝนค่ะซึ่งคำว่า Dwell permanently การอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือ เป็นประจำ

The RainsEntry Day is the first day of the RainsRetreat. Starting from the first day the eighth waning moon until the fifteenth day of the eleventh waxing moon for a period of three months.

วันเข้าพรรษาคือวันแรกแห่งการจำพรรษาซึ่งเริ่มตั้งแต่ The 1st day of the 8th waning moon หมายถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 8 จนถึง The 15th day of the 11th waxing moon หมายถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 รวมเวลา 3 เดือนเต็ม

ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้มีการจำพรรษา

Before the Lord Buddha promulgated the RainsRetreat for the monks, monks went on pilgrimages all throughout the cold, hot, and rainy seasons.

ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติการจำพรรษาขึ้นมานั้นพระภิกษุทั้งหลายเที่ยวจาริกไปตลอดฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน คำว่า Pilgrimage หมายถึง จาริกแสวงบุญ

But during the rainy season, the pilgrimage caused the inhabitants to criticize and find faults with all the monks for causing damage to the vegetation and killing so many small animals.

ในฤดูฝนนี้เองการจาริกแสวงบุญของพระภิกษุทำให้ชาวเมืองวิพากษ์วิจารณ์เพ่งโทษ ติเตียน โดยเหตุที่พระภิกษุสงฆ์ เหยียบย่ำ พืชพันธุ์ต่างๆ และเบียดเบียน ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อย เป็นจำนวนมากค่ะ

That is why the Lord buddha considerecd the situation and allowed monks to dwell in one place during the rainy season.

นี้ก็เป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงพิจารณาและอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหลายจำพรรษาตลอดฤดูฝนค่ะ

ประโยคในการชักชวนผู้คนมาทำความดีในช่วงเข้าพรรษาอย่างง่ายๆ
ในช่วงเข้าพรรษาชาวพุทธมักจะใช้โอกาสนี้เริ่มต้นทำอะไรบ้างอย่าง
Wow! that sound great, What kind of action or commitment are you talking about?

Normally, we will commit ourselves to doing something good or abandon bad habits all through the Rains Retreat period.

ปกติแล้วเราจะตั้งใจกับตัวเองว่าจะทำความดีและยกเลิกนิสัยไม่ดีตลอดเข้าพรรษานั้นเองค่ะ

That’s so great, but the important thing is when we can improve ourselves, we should continue to do that thing even after the RainsRetreat ends

ใช่แล้วค่ะสิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราสามารถพัตนาตัวเองได้แล้วเราควรจะทำสิ่งนั้นให้ได้ตลอดไปค่ะ แม้ว่าช่วงเข้าพรรษาจะสิ้นสุดไปแล้ว

สำนวนการชักชวนมาร่วมกันทำความดีในช่วงเข้าพรรษาอย่างง่ายๆ ค่ะ

Let’s make a good commitment to ourselves together in this RainsRetreat.

แปลว่า มาตั้งใจกันทำความดีให้กับตัวเรา ในช่วงเข้าพรรษากัน

Today we learned a lot of vocabulary about “RainsRetreat” as well as other useful words. For example;

RainsRetreat or Buddhist Lent การจำพรรษา
RainsEntry Day วันเข้าพรรษา
Promulgate บัญญัติ
Dwell พำนัก. อาศัย
Suitable เหมาะสม
Rainy Season ฤดูฝน
Pilgrimage จาริกแสวงบุญ
Inhabitant คนพื้นเมือง

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์และอธิบายเรื่องเข้าพรรษาอย่างง่ายๆ หมั่นทบทวนกันเพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องมากขึ้นค่ะ

Well! That’s all the time we have for today.Just always tell yourself that “I like English”, see you next time…. Sawaddee Ka.

I Like English ตอน วันเข้าพรรษา The Buddhist Lent Day | RainsRetreat Day

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ lent แปล ว่า.

ບົດທີ78, ຄຳສັບກ່ຽວມື້ເຂົ້າພັນສາ, ຄຳສັບພາສາອັງກິດ, ຄຳສັບພາສາ,Buddhist lent, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์
ບົດທີ78, ຄຳສັບກ່ຽວມື້ເຂົ້າພັນສາ, ຄຳສັບພາສາອັງກິດ, ຄຳສັບພາສາ,Buddhist lent, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์

เว็บไซต์มีซอฟต์แว, ดาวน์โหลดได้ที่นี่: ดูรายละเอียดที่นี่.

https://acerthailnd.com หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

lent แปล ว่า

ຄຳສັບກ່ຽວມື້ເຂົ້າພັນສາ,ຮຽນພາສາອັງກິດ,ຄຳສັບພາສາອັງກິດ,Buddhist lent,คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์,ສອນພາສາອັງກິດພື້ນຖານ,ຄຳສັບ,ຄຳສັບພາສາອັງກິດກ່ຽວກັບບຸນອອກພັນສາ,ບຸນອອກພັນສາ,ອອກພັນສາ,study English,English basic,learn English

ບົດທີ78, ຄຳສັບກ່ຽວມື້ເຂົ້າພັນສາ, ຄຳສັບພາສາອັງກິດ, ຄຳສັບພາສາ,Buddhist lent, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์

#ບດທ78 #ຄຳສບກຽວມເຂາພນສາ #ຄຳສບພາສາອງກດ #ຄຳສບພາສາBuddhist #lent #คำศพทภาษาองกฤษคำศพท

Gianni Towne

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Gianni Towne ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์นี้ฉันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button