K.03_เสวนาวิชาการกับคุรุสภา [วิจัย+นวัตกรรม+PLC] | งานวิจัย cbl

K.03_เสวนาวิชาการกับคุรุสภา [วิจัย+นวัตกรรม+PLC]


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เสวนาวิชาการ: “การสะท้อนคิดการเรียนรู้ผ่านงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน” ในการประชุมวิชาการคุรุสภา ปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กันยนยน 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา

READ  วิธีใช้คูปองส่วนลดจากร้านค้า และคูปองส่งฟรี Lazada | โค้ด ลาซาด้า

K.03_เสวนาวิชาการกับคุรุสภา [วิจัย+นวัตกรรม+PLC]

ตอนที่ 5 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning: CBL)


อบรมออนไลน์เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของผู้เรียน (Powerful Pedagogies to Student Outcomes)\”
เอกสารประกอบการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CreativityBased Learning: CBL)
https://drive.google.com/file/d/1l5YJq6_hsd_JRSCv6cmAMS57vgUk0tg/view?usp=sharing
งานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CreativityBased Learning: CBL)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดย นางสาวชลธิชา นำนา วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560
https://drive.google.com/file/d/1MiZU19qp07BgaDdkQXYSTvCQYHiZvJcs/view?usp=sharing

ตอนที่ 5 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning: CBL)

เสวนาสาธารณะ “Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์”


READ  วิธีสมัครขายของ ใน LAZADA ทางมือถือ | วิธีขายของ LAZADA EP1 (UPDATE 2021) | ขายสินค้าในลาซาด้า

ต่อยอดแนวคิดการศึกษาจากฟินแลนด์สู่ไทย ร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์เยาวชนและโรงเรียนไทย พร้อมทำความเข้าใจและถกแนวทางการนำ \”สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21\” รวมถึง \”การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์\” มาปรับใช้ในห้องเรียนและครอบครัวไทยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเยาวชนแห่งอนาคตและระบบการศึกษาที่ทั้งเท่าเทียมและเท่าทัน
ร่วมสนทนาโดย
• ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ
ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
• ดร.อุดม วงษ์สิงห์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ.
• ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร Arkki
• ครูทิวธนวรรธน์ สุวรรณปาล
กลุ่ม ครูขอสอน
• เมนูสุพิชฌาย์ ชัยลอม
นักเรียน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ชวนพูดคุยโดย
ภาคิน นิมมานนรวงศ์
ครูสอนสังคมศาสตร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ Arkki ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape

READ  รำคาญกะบอกกันเด้อ - ลำเพลิน วงศกร backing track cover by TNC | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ คอร์ดเพลง รําคาญกะบอกเด้อ

เสวนาสาธารณะ “Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์”

การสอนในรูปแบบ CBL โดย ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ Ep. 2


New Learning Model การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ จากอดีตสู่ปัจจุบัน
——————————————
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
Creativitybased Learning
หลักสูตรวัยใสใจสะอาด YoungsterwithGoodHeartระดับอุดมศึกษา

การสอนในรูปแบบ CBL โดย ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ Ep. 2

บทที่ 5 การออกแบบการวิจัย


บทที่ 5 การออกแบบการวิจัย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่WIKI

Leave a Comment