REPLAY WEBINAR แนะนำคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการกระจายเครืองมือแพทย์ (GDPMD) | เทคโนโลยี สารสนเทศ มี ผล กระทบ โดย รวม อย่างไร บ | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

REPLAY WEBINAR แนะนำคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการกระจายเครืองมือแพทย์ (GDPMD) | หน้าข่าวสัญญาล่าสุด.

ดูคำแนะนำด้านล่าง

READ  Pubg in iphone 7 plus 🔥| hdr-high graphics | battery | heat | better than android?🔥*april 2020* | hdr iphone 7 คือ | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

Good Distribution Practice for Medical Devices หรือ GDPMD เป็นมาตรฐานสำหรับแนวทางและวิธีการที่ดีในการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่กำลังจะมีขึ้นในประเทศไทย มาตรฐาน GDPMD ใช้ได้กับผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้รับใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ วัตถุประสงค์คือเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในทุกกระบวนการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บสินค้าและบริการ การผลิต/การบำรุงรักษาการดำเนินงาน การส่งมอบ บริการหลังการขายตลอดจนการจัดการเอกสารและการเก็บบันทึก เพื่อให้มีความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์การใช้งาน สัมมนานี้จะให้ความรู้และ แนวทางปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติตาม GDPMD เพื่อให้คุณสามารถเตรียมหรือปรับปรุงระบบของคุณก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครและขอการรับรองในอนาคต

READ  เรื่องที่ 2 ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา | รูปแบบของเทคโนโลยี | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://acerthailnd.com/tours

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทความ เทคโนโลยี สารสนเทศ มี ผล กระทบ โดย รวม อย่างไร บ.

REPLAY WEBINAR แนะนำคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการกระจายเครืองมือแพทย์ (GDPMD) | และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง.

REPLAY WEBINAR แนะนำคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการกระจายเครืองมือแพทย์ (GDPMD)
REPLAY WEBINAR แนะนำคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการกระจายเครืองมือแพทย์ (GDPMD)

นอกจากบทความข่าวนี้แล้วคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เราให้ไว้ได้ที่นี่: ดูข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมที่นี่.

#REPLAY #WEBINAR #แนะนำคมอการปฏบตตามหลกเกณฑและวธการทดในการกระจายเครองมอแพทย #GDPMD.

READ  เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยี สารสนเทศ information technology หมาย ถึง | การสังเคราะห์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเทคโนโลยี

GDPMD,#MD,#webinar,#ISO13485,#BSITHAILAND.

REPLAY WEBINAR แนะนำคู่มือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการกระจายเครืองมือแพทย์ (GDPMD).

เทคโนโลยี สารสนเทศ มี ผล กระทบ โดย รวม อย่างไร บ.

ความหวัง ความรู้ ในหัวข้อ เทคโนโลยี สารสนเทศ มี ผล กระทบ โดย รวม อย่างไร บ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณ. ขอบคุณมาก

Leave a Comment