LEARN TO PROGRAM

stou015 M3 EP4/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับเรียงอันดับ-Ordinal scale) | คู่มือการเขียนโปรแกรม ที่เว็บไซต์

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม stou015 M3 EP4/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับเรียงอันดับ-Ordinal scale) หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

สารบัญ

stou015 M3 EP4/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับเรียงอันดับ-Ordinal scale) | คู่มือการเขียนโปรแกรม ง่ายที่สุด

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

stou015 M3 EP3/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (นามบัญญัติNominal scale)


สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพรภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”
3 3

stou015 M3 EP3/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (นามบัญญัติNominal scale)

4 scales ต้องรู้ Nominal Ordinal Interval Ratio


scale ต่างๆ ที่เก็บข้อมูล จะมี 4 รูปแบบ คือ Nominal, Ordinal, Interval และ Ratio scale แต่ละรูปแบบมีลักษณะอย่างไร พร้อมตัวอย่าง สามารถรับชมได้ครับ
===========================================
ง่ายๆ สไตล์อาจารย์พี
อาจารย์สอนสถิติออนไลน์ด้วยวีดีโอ

🔴 ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆ กดติดตามได้เลยเด้อ
https://www.youtube.com/channel/UClnb5H_peFjGFAQ1IP4SrlQ?sub_confirmation=1

✅ ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับวีดีโอ
Facebook https://www.facebook.com/PookKhonkaen
===========================================

4 scales ต้องรู้ Nominal Ordinal Interval Ratio

BUS7095 ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดมาตราวัดตัวแปร (Scale)


คลิปวิดีโอนี้ ทำเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้
หากมีความผิดพลาด ยินดีน้อมรับคำแนะนำ

BUS7095 ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดมาตราวัดตัวแปร (Scale)

stou015 M3 EP5/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับอันตรภาคInterval scale)


สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพรภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”
3 5

stou015 M3 EP5/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับอันตรภาคInterval scale)

มาตรการวัด 4 ระดับ (Scale of Measurement)


คลิปนี้ผมอธิบายมาตรการวัด 4 ระดับ ได้แก่ 1.นามบัญญัติ (Nominal Scale) หาความแตกต่างได้ชัดเจน บอกลำดับหรือขนาดของความแตกต่างไม่ได้
เช่น
สี : เช่น แดง น้ำเงิน เขียว เหลือง
เพศ : ชาย หญิง
ยี่ห้อรถยนต์ : โตโยต้า นิสสัน ฟอร์ด
เบอร์โทรศัพท์ : 0862524525, 0943525241
2. ระดับเรียงลำดับ (ordinal scale)ให้ความละเอียดมากขึ้นกว่านามบัญญัติ
เพราะเรียงลำดับได้ เช่น
ความพึงพอใจ : มากที่สุด ปานกลาง น้อย
ความรู้สึกเผ็ด : เผ็ดมาก เผ็ดปานกลาง เผ็ดน้อย
3. ระดับอันตรภาค (Interval Scale) สามารถบอกความแตกต่างได้ บอกทิศทางได้
สามารถเปรียบเทียบกันได้ แต่มีศูนย์สมมติ
เช่น
ไอคิว : ไอคิว 100 ไม่ได้เป็นสองเท่าของ 50
อุณหภูมิ : อุณหภูมิ 0 ไม่ได้หมายถึงไม่มีความเย็น
4. ระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) ละเอียดที่สุด มีศูนย์แท้ บอกขนาด ทิศทาง ความแตกต่าง
ได้อย่างละเอียด บวก ลบ คูณ หารได้อย่างมีความหมาย
เช่น
น้ำหนัก : หนัก 100 มีค่าเป็นสองเท่าของหนัก 50 หนัก 0 กิโลกรัมแสดงว่าไม่มีน้ำหนักพื้นที่ เวลา
ฝากติดตามผลงานได้ที่ www.krujakkrapong.com
รับวิเคราะห์ข้อมูล SPSS สามารถไลน์มาที่ @krujakkrapong

มาตรการวัด 4 ระดับ (Scale of Measurement)

stou015 M3 EP4/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับเรียงอันดับOrdinal scale)


See also  ตกแต่งใบงาน//ไอเดียในการตกแต่งชิ้นงาน | เรียนรู้การเขียนโปรแกรมออนไลน์ ที่เว็บไซต์ Marketingtangtruong.com

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพรภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”
3 4

stou015 M3 EP4/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับเรียงอันดับOrdinal scale)

ku007 5.5 ระดับการวัดของข้อมูล


ku007 5.5 ระดับการวัดของข้อมูล

stou015 M3 EP6/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับอัตราส่วนRatio scale)


สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพรภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”
3 6

stou015 M3 EP6/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับอัตราส่วนRatio scale)

การบันทึกผลจากเครื่องมือวัด


เล่ม : ฟิสิกส์ เพิ่มเติม ม.46 เล่ม1 
บท : บทที่1 บทนำ 

Playlist : https://www.youtube.com/playlist?list=PLrEFzH81p36i0iBFqCEbSgvOM_ruhr_q6

การบันทึกผลจากเครื่องมือวัด

Logistic Regression ระดับการวัดของตัวแปรอิสระ


Logistic Regression ระดับการวัดของตัวแปรอิสระ
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ ถือเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรกลุ่ม
ดังนั้นระดับการวัดของตัวแปรอิสระก็มีความหมายต่อการแปลผล
โดย ดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ (Thanut Wongsaichue, Ph.D.)

เนื้อหาที่ได้มีการ upload มาแล้ว ทดสอบ วิเคราะห์ ใช้สถิติ งานวิจัย ความแตกต่าง สมการกำลังสอง โปรแกรม SPSS การถดถอยอย่างง่าย ตัวแปรกลุ่ม ตัวแปรอันดับ ข้อมูลอ่อน Soft Data ตัวแปรกวน Confounding factor การทำความสะอาดข้อมูล Data Cleaning การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis งานวิจัย Research ทดสอบตัวอย่างอคติ Sample selection bias การสร้างแฟ้มข้อมูล การแก้ไขแฟ้มข้อมูล ความแตกต่าง สถิติเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย Mean ถดถอยพหุคูณ ถดถอยพหุ Multiple Regression ถดถอย Simple Regression สหสัมพันธ์ Correlation ไคสแควร์ Chisquare สถิติที ttest การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Student’s t test การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง SEM Structural Equation Modeling ใน AMOS โมเดลสมการโครงสร้าง CFA การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การจำแนกองค์ประกอบ EFA การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ Logistic Regression, Logit Analysis

Logistic Regression ระดับการวัดของตัวแปรอิสระ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ระดับการวัดข้อมูล.

stou015 M3 EP4/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับเรียงอันดับ-Ordinal scale)
stou015 M3 EP4/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับเรียงอันดับ-Ordinal scale)

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่มือการเขียนโปรแกรม ง่ายที่สุด ที่นี่: ดูรายละเอียดที่นี่.

ควรอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อระดับการวัดข้อมูล.

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพรภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”
3 4.

Acerthailnd.com หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อstou015 M3 EP4/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับเรียงอันดับ-Ordinal scale).

ระดับการวัดข้อมูล

อภิญญา,อิงอาจ,สถิติ,STOU,มสธ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

#stou015 #EP46 #การจำแนกขอมลตามระดบการวด #ระดบเรยงอนดบOrdinal #scale

stou015 M3 EP4/6 การจำแนกข้อมูลตามระดับการวัด (ระดับเรียงอันดับ-Ordinal scale)

Gianni Towne

สวัสดีทุกคนฉันชื่อ Gianni Towne ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลเครือข่ายคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์นี้ฉันสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button