TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 090560 | คุณวุฒิวิชาชีพ หมายถึง

TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 090560


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 090560

เรียนดัด ละเอียดทุกขั้นตอน By โกเซ็น


สนใจเรียน สี ดัด ยืด บำรุง วิธีการป้องกันก่อนทำเคมี และเคมีทุกชนิด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเรียนได้ที่ 0626599244
Facebook : https://www.facebook.com/chonburibeautyshop (ชลบุรีบิวตี้)
Fanpage : https://www.facebook.com/ShopChonburiBeauty (เพจชลบุรีบิวตี้)
Fanpage : https://www.facebook.com/Gosencolor/ (เพจโกเซ็น)

เรียนดัด ละเอียดทุกขั้นตอน By โกเซ็น

วีดีทัศน์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ล่าสุด ปี62


วีดีทัศน์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ล่าสุด ปี62

วีดีทัศน์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ล่าสุด ปี62

หางานอยู่ มาทางนี้ รถไฟ เปิดรับสมัครงาน 480 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี


การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
การรถไฟฯ ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเพิ่มเติมจำนวน 480 อัตรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน และรองรับการขยายเส้นทางการเดินรถในอนาคต โดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามใดๆ ตามประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้ คุณวุฒิที่รับสมัคร แบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
1.1 พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) จำนวน 5 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
1.2 พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) จำนวน 264 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
1.3 พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) จำนวน 98 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 12,690. บาท
1.4 พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนน) จำนวน 9 อัตรา
วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580. บาท
2. สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
2.1 พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 5 อัตรา
วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580. บาท
2.2 พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจ) จำนวน 3 อัตรา
วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580. บาท
3. สังกัดฝ่ายการช่างกล
3.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
4. สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
4.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 19 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
4.2 วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหการหรือเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
4.3 วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
4.4 พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) จำนวน 28 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440. บาท
5. สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
5.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
5.2 พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างยนต์หรือช่างวิทยุหรือช่างกลโรงงานหรือช่างเชื่อมหรือช่างอุตสาหกรรม) จำนวน 26 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อัตราเงินเดือน 10,440. บาท
6. สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
6.1 วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 5 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830. บาท
6.2 พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้างหรือช่างสำรวจ) จำนวน 4 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440. บาท
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือhttps://railway.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้.
1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์การรถไฟฯ www.railway.co.th หรือhttps://railway.thaijobjob.com
2. ให้ผู้สมัครสอบอ่านขั้นตอน และคำแนะนำโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร (ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)
3. ผู้สมัครสอบจะต้องแนบไฟล์เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ทุกหน้า ทุกฉบับ ให้ครบถ้วน แล้วสแกนแนบไฟล์ในระบบรับสมัคร
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้าเป็นพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาด และขอความร่วมมือแจ้งมายังหัวหน้ากองการบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 022204471 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสูดต่อไป
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครสอบ ปัญหาการใช้ระบบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร นำส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 022577159 กด 3 ในวันจันทร์ศุกร์ เวลา 8.3017.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงาน คุณวุฒิการศึกษา หลักฐานทางทหาร สามารถติดต่อได้ที่ งานวางแผนและสรรหา โทร. 022204481 หรือ 026218701 ต่อ 8245254 ในวันและเวลาราชการ เวลา 8.3016.30 น.

READ  ไม่มีอีกแล้ว -MAHAHING [ เอ มหาหิงค์ ] 【OFFICIAL MV】 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ คอร์ด เพลง ไม่มี ความ หมาย
READ  วิธีแก้แถบเหลือง โปรโชว์ 5 (ProShow Producer) | วิธีใช้โปรแกรม proshow gold

หางานอยู่ มาทางนี้ รถไฟ เปิดรับสมัครงาน 480 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

READ  [สอน] สองคนในร่างเดียว - นูโว [Guitar Lesson by Teddy] | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ โจ นูโว facebook

วีดีทัศน์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ภาษาไทย


วีดีทัศน์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ภาษาไทย (ปรับปรุง)

วีดีทัศน์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ภาษาไทย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWIKI

Leave a Comment